masáž baňkami

woman-leg-relax-muscle-mouth-chest-98240

Léčebná technika ze starověké Číny

Masáž baňkami je alternativní léčebná metoda, jejíž počátky sahají až do starověké Číny, ještě před zrozením akupunktury. Tehdy se místo baněk používaly například zvířecí rohy nebo nádobky z bambusu, kovů a slitin.

Tato metoda využívá podtlaku a její účinek dosahuje do hloubky nejen buněk podkoží, ale i do obalu svalů.

Pomáhá při ztuhlosti a napětí svalů nebo při revmatických stavech kloubů. Hlavním cílem při masáži s baňkami je posílit samoléčící síly organismu a zvyšovat jeho výkonnost.

Ve studiu se při této terapii používají především vakuové baňky kvůli regulaci podtlaku a metodu provádíme s velkým ohledem k tělu, kdy před aplikací samotných baněk svaly dostatečně prohřejeme, tak aby bylo tělo připraveno, tím se sníží riziko výskytu podlitin. Především se tak vyvarujeme šoku (reakci těla při nesprávné aplikaci baněk)

Po masáži baňkami dochází k reakci těla. Je to běžná reakce těla na podtlak. Stává se, že na kůži po masáži zůstávají krevní podlitiny a občas se vyskytne také vyrážka. Obě reakce jsou běžné a do pár dní vymizejí. Je to běžná reakce těla, především v místech nejvíce postižených, které je třeba prokrvit více do hloubky, aby se tak aktivovala samoléčící schopnost těla.

Kontraindikace: akutní trombóza, gangréna, hluboký zánět žil a rozsáhlé varixy, hnisavé infekce pokožky, otevřené rány, onkologická onemocnění